Webbsida hjärtat för kommunikation

Webbsida hjärtat för kommunikation 

Webbsidan är hjärtat som pumpar ut ert budskap i de digitala kanalerna. Webbsidan behöver ett tydligt mål och strategi för att nå ut i den kanal där er målgrupp är. Sköta om webbsidan med  aktuell material och den senaste informationen är viktigt för att visa verksamhetens framsida. Kontinuerlig skötsel av sidans innehållshanterings system är viktigt för att säkra driften av sida och säkerställa backuper av webb materialet så inget går förlorat om sidan blir angripen.