Statistik är grunden för att skjuta mitt i prick

Statistik är kikarsiktet i den digitala marknaden

 

Det är bara att skjuta in sig.
Statistik från hemsidor och sociala medier ger en tydlig bild av hur bra era digitala kanaler fungerar utifrån era uppsatta mål. insamlad statistik med information om demografi och geografi  är viktigt för värderingen av besökarnas värde för ert varumärke om det är en lokal förankring ni söker. När vi har tillräckligt med data så kan vi börja arbeta med optimering er kampanj och skjuta in oss på målet.